Elevhälsoteam

 

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

 

Teamet träffas varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden.

 

Rektor Philip Olsson

Tel. 08 508 08 277 / 076 120 82 77

philip.olsson@stockholm.se

 

Biträdande rektor Markus Jansson

Tel. 08 508 08 285 / 076 120 82 85

markus.jansson@stockholm.se

 

Skolsköterska Kristina Norden Frykberg

Tel. 076 123 49 95

kristina.norden.frykberg@stockholm.se

 

Skolpsykolog

Mathilda Enghage

mathilda.enghage@stockholm.se

 

Kurator Jenny Karlsson

Tel. 076 120 82 97

jenny.elisabeth.karlsson@stockholm.se

 

Specialpedagog Anette Wetterlind

Tel. 076 120 82 70

anette.wetterlind@stockholm.se

 

 

Dela: