Inspirationsplats Essingeskolan

Vi på Essingeskolan har utvecklat ett material för våra skriftliga omdömen inför utvecklingssamtalen. Materialet är så tydligt att både föräldrar och barn kan läsa och förstå det, vilket gör utvecklingssamtalen snabba och utvecklingsfokuserade. Elever och föräldrar kan lätt se vad nästa steg i utvecklingen är och föreslå målsättningar för samtalen.

Se filmen där Malin Åkerblom berättar mer om skolans arbete med LPP, IUP och bedömning på Pedagog Stockholms webbplats.

 

Studiebesök på vår skola

Kom på besök på vår skola om ni vill få till ett enkelt arbetssätt runt IUP-processen, där även eleverna finns med. Lärare i förskoleklass upp till åk 5-6 får även mycket med sig som handlar om hur man arbetar med formativ bedömning i klassrummet.

Dela: