Trygghetsarbete

Klassen är vår familj på dagtid. Vi måste se till att alla känner tillhörighet i den. Det senaste året har vi arbetat extra hårt med vår skolas värdegrund. 

Under de senaste åren har vi, under ledning av vår Värdegrundsgrupp, arbetat med att ta fram tre ord som kännetecknar vår värdegrund. Orden stöttes och blöttes i klassråd, elevråd och i personalgrupp. Våren 2013 hade vi då äntligen valt våra tre värdeord som ska genomsyra vårt sätt att vara mot varandra.

 

De blev:

  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Allas lika värde

 

Vi började läsåret med en vänskapsvecka där vi pratade om orden, lekte lekar och träffades i våra trygghetsgrupper. Grupperna är indelade så att alla barn är blandade i olika åldrar. Föräldrarna blev inbjudna till en föreläsningskväll med Björn Lindell och Gunnar Höistad där de pratade om hur man som förälder kan stärka barnen i deras självkänsla.

Under terminen har eleverna ritat TEA-figurer och skrivit om dem. De har också röstat fram den figur som nu representerar vår skola. När TEA föddes hade vi födelsedag genom att göra jättesåpbubblor. TEA-arbetet fortsätter kontinuerligt genom trygghetsgrupper och att göra gemensamma saker på hela skolan. 

 

Friendsarna - våra vänner

Vi har även sedan många år arbetat med kamratstödjare utifrån Friends modell. I åk 3, 4 och 5 väljs två elever från varje klass ut att vara de som kan vara extra bra kompisar.

Dela:
Kategorier: