Elevhälsoteam

 

Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

 

Teamet träffas varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden.

 

Rektor

Philip Olsson

Tel. 08 508 08 277 / 076 120 82 77

philip.olsson@stockholm.se

 

Biträdande rektor

Markus Jansson

Tel. 08 508 08 285 / 076 120 82 85

markus.jansson@stockholm.se

 

Skolsköterska

Kristina Norden Frykberg

Tel. 076 123 49 95

kristina.norden.frykberg@stockholm.se

 

Skolpsykolog

Mathilda Enghage

mathilda.enghage@stockholm.se

 

Kurator

Nadja Aula

nadja.aula@stockholm.se

 

Specialpedagog

Anette Wetterlind

Tel. 076 120 82 70

anette.wetterlind@stockholm.se

 

 

Dela: