Nya regler om ledighet

 

1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft.

”En elev i de obligatoriska skolformerna får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet . Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. (7. Kap 18 § Skollagen)”

Se vidare i Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro som delades ut i samband med skolstart.
 
Ledighetsansökan ska vara skriftlig och lämnas till klassläraren i god tid innan den önskade ledigheten.
 
  Rektor beviljar ledighet enligt följande:

  • Kortare ledighet, 1-3 dagar för enskild angelägenhe
  • Om synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas, men endast i undantagsfall.

 

Det ska framgå i ansökan vilka skälen är. Semesterresa är inte att anse som synnerliga skäl.

 

Hälsningar

Skolledningen

 

Dela:
Kategorier: