Skolans regler

Som elev på Essingeskolan har du rätt att utveckla dina förmågor i alla ämnen så långt det är möjligt. För att det ska bli möjligt respekterar vi dessa förväntningar på varandra: 

 

Som elev kan du förvänta dig av oss…

 • Att vi strävar mot att du ska få de bästa förutsättningarna till att utveckla dina förmågor.
 • Att vi arbetar för att skolmiljön ska vara så trygg som möjligt.
 • Att vi bryr oss om dig.
 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.
 •  Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning.
 •  Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal.
 •  Att vi samverkar med dina föräldrar.

 

Vi förväntar oss av dig som elev…

 • Att du tar ansvar för skolarbetet och gör ditt bästa.
 • Att du passar tider och framför meddelanden till och från skolan.
 • Att du är rädd om dina egna, andras och skolans tillhörigheter.
 • Att du är artig och använder ett vårdat språk.
 • Att du är hjälpsam mot kamrater och vuxna.
 • Att du väntar på din tur i sammanhang där flera ska samsas.
 • Att du lyssnar när någon annan pratar.
 • Att du rättar dig efter tillsägelser från vuxna.
 • Att du pratar med en vuxen om det är något som inte känns bra.

 

Som förälder kan du förvänta dig av oss…

 • Att vi försöker skapa bästa möjliga inlärningssituationer för ditt barn.
 • Att vi strävar efter en hög kvalitet i det vi gör.
 • Att vi arbetar för att ditt barn ska känna glädje att gå till skolan.
 • Att vi särskilt uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd.
 • Att vi arbetar för en trivsam och lugn arbetsmiljö.
 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för ditt barn.
 • Att vi för ditt barns bästa vill samverka med dig som förälder.
 • Att du alltid är välkommen till skolan.
 • Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
 • Att vi varje termin bjuder in dig och ditt barn till utvecklingssamtal.

 

Vi förväntar oss av dig som förälder…

 • Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för sitt skolarbete, inkl. läxor.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan.
 • Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost.
 • Att ditt barns klädsel är anpassat efter väderlek och aktiviteter.
 • Att du uppmuntrar ditt barn att använda ett vårdat språk.
 • Att du är uppmärksam på om ditt eller något annat barn utsätts för obehag eller om ditt barn utsätter andra för obehag och ser till att skolan får veta detta.
 • Att du tar kontakt med personal om du har synpunkter på något i vår verksamhet.
 • Att du tar del av information från oss.
 • Att du kommer till bokade samtal och möten och vid förhinder kontaktar personalen.

 

Dela:
Kategorier: