Trygghetsarbete

Klassen är vår familj på dagtid. Vi måste se till att alla känner tillhörighet. Det senaste året har vi arbetat extra hårt med vår skolas värdegrund. 

 

Värdegrundsgruppen har arbetat med att ta fram tre ord som kännetecknar vår värdegrund.

 

Vi har valt tre värdeord som ska genomsyra vårt sätt att vara mot varandra.

 

De blev: TEA

  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Allas lika värde

 

Vi börjar läsåret med en vänskapsvecka där vi pratar om orden, leker lekar och träffas i våra trygghetsgrupper. Grupperna är indelade så att alla barn är blandade i olika åldrar.

 

TEA-arbetet fortsätter kontinuerligt under hela läsåret genom att göra gemensamma saker för hela skolan i trygghetsgrupperna. 

 

 

Friends - våra vänner

Vi har även sedan många år arbetat med kamratstödjare utifrån Friends modell. I åk 3, 4 och 5 väljs två elever från varje klass ut att vara de som kan vara extra bra kompisar på skolan.

 

 

Dela:
Kategorier: